Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Vítáme Vás

stuha.jpg

 
Knihovna městyse Křemže
Školní 320 
382 03 Křemže
 
Knihovnice Miroslava Průchová
 
Telefon: +420 380 742 063           Skype: knihovna.kremze
E-mail:   knihovna@kremze.cz
 
 
Výpůjční doba:
Po a Čt 9.00 - 11.00   12.00 - 18.00
        St                         14.00 - 18.00
 

  KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE

POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU PROCHÁZKA PO ZŘÍCENINÁCH JIHOČESKÝCH HRADŮ

 

  21. ZÁŘÍ 2017 V 18.00

2218.jpg

PŘEDNÁŠÍ PhDr. Jiří Cukr

 

Statistiky 2016

      Tabulky přináší porovnání činnosti Knihovny městyse Křemže v průběhu několika let.

 
KŘEMŽE - ČTENÁŘI
 
 
 
      2013
 
2014
 
2015
 
 2016
   Čtenáři celkem
     395
      389
     401
     414
   Čtenáři do 15 let
     173
      165
    180
     195
   Návštěvníci knihovny
    4 847
   4 538
  4 311
   4 740
   Návštěvníci Internetu
    1 171
      827
     476
      421
   Virtuální návštěvy www
  41 682
 28 199
17 526
 20 391
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí
       538
      684
     586
   1 098

     V loňském roce měla Knihovna městyse Křemže poprvé ve své historii profesionální knihovny nejvíce registrovaných čtenářů. Přesný počet čtenářů v roce 2016 činil 414, z toho 195 čtenářů do 15 let. V roce 1986 to bylo 409 registrovaných čtenářů, z toho 155 čtenářů do 15 let.
     Do knihovny v Křemži přišlo více návštěvníků, i přesto, že se opět snížil počet návštěvníků internetu. A na návštěvnost nemělo vliv ani uzavření knihovny v srpnu, z důvodu lakování podlahy.
     Výrazné zvýšení zaznamenala návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí. Jedním z důvodů je vyšší počet zorganizovaných akcí, kterých bylo vloni 48. Přispěly k tomu i 3 besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou, které navštívili téměř všichni žáci Základní školy v Křemži
(298). 

 
KŘEMŽE - VÝPŮJČKY
 
 
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
   Výpůjčky celkem
  17 926
 19 893
 20 044
 21 463
      Naučná dospělí
    2 097
   2 260
   2 034
   2 151
      Beletrie dospělí
    9 655
 11 627
 12 386
 13 072
      Naučná mládež
       700
      633
      749
      689
      Beletrie mládež
    3 005
   2 899
   2 577
   2 942
   Výpůjčky periodik
    2 469
   2 474
   2 298
   2 499
 
 
 
 
 
Výpůjčky deskových her
 
 
 
         2
Výpůjčky CD
 
 
 
     108
 
 
 
 
 
Prolongace (prodlužování)
     5 534
    7 375
   8 113
   9 291
Výpůjčky bez prodloužení
   12 392
  12 518
 11 931
 12 172

     Došlo ke zvýšení počtu prolongací, a tím i výpůjček. Pobočky knihovny - Chlum a Mříč jsou vedeny ve výpůjčním protokolu jako čtenáři. Každá pobočka má vypůjčených asi 600 knih. Tyto knihy mají půjčeny na jeden až dva roky, a při každé návštěvě knihovny, se jim výpůjční doba u hodně knih prodlužuje. Proto má knihovna velký počet prolongací. Také se ale mírné zvýšil i počet nově půjčených knih.

KNIHOVNÍ FOND

K 31. 12. 2016 měla Knihovna městyse Křemže 16 349 dokumentů, z toho
15 732 knih, 612 brožur, 5 deskových her a odebírala 31 titulů periodik.
V roce 2016 vyřadila Knihovna městyse Křemže 367 svazků knih.

     Od roku 2007 bylo vloženo do počítače 7 016 kusů periodik, z nichž starší ročníky byly již vyřazeny. V roce 2016 bylo nakoupeno 814 čísel periodik.
     Knihovna městyse Křemže odebírá denní tisk Mladá fronta Dnes a od podzimu také Českokrumlovský deník. Noviny si mohou návštěvníci přečíst v Knihovně městyse Křemže.
 

 
Nákup knih v roce 2016 - Křemže
 
 
 
 
Celkem
 
 
Naučná
pro dospělé
 
 
Beletrie
pro dospělé
 
Naučná
pro mládež
 
Beletrie
pro mládež
 
Brožury
+
Hry
 
793
 
 
116
 
366
 
63
 
219
 
24+5

      V roce 2016 jsem požádala na MVS (meziknihovní služba) o 225 knih. Většina knih, byla půjčena z Měk v Českém Krumlově a z JVK v Českých Budějovicích, další byly půjčeny z různých knihoven z celé České republiky.
     Naše knihovna půjčila na MVS 5 knih. 2 knihy do Obecní knihovny v Holubově a 3 knihy do Obecní knihovny v Brloze.

     Seznam nových knih nakoupených v roce 2016 najdete na webových stránkách knihovny www.knihovnakremze.estranky.cz - Novinky

METODICKÁ ČINNOST

     Z Knihovny městyse Křemže bylo půjčeno v souborech celkem 645 svazků knih. Do Klubu důchodců (50 svazků knih) a knihovnám v Chlumu (305 svazků knih) a Mříči (290 svazků knih). Rozvoz souborů do poboček zajišťuje knihovnice Knihovny městyse Křemže.
     V roce 2016 půjčila Městská knihovna v Českém Krumlově Knihovně městyse Křemže 5 souborů knih a CD (226 svazků), pobočce v Mříči půjčila 4 soubory (230 svazků) a pobočce v Chlumu také 4 soubory (261 svazků).
     Celkem půjčila Knihovně městyse Křemže a jejím pobočkám 717 dokumentů.

     „Čtení a besedování o knihách“ bylo v roce 2016 bohužel pro nezájem dočasně zrušeno. Na pořádání zájezdů, to ale nebude mít žádný vliv. Zájemci můžou již teď příležitostně podávat návrhy na jarní výlet do bližšího okolí, protože se na něj vždy vydáváme hromadnou dopravou.